بخاری تابشی

بخاری تابشی محصولی برای گرمایش فضای باز است.

این محصول به دو گروه بخارهای تابشی: سرامیکی

بخاری تابشی سرامیکی

بخاری تابشی مدل سرامیکی شوانک آلمان

و لوله ای

بخاری تابشی لوله ای radiant heater

بخاری تابشی لوله ای شوانک آلمان مدل 40U

تقسیم می شوند.

شرکت شوانک آلمان

شرکت فاران تابش

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team