استخر و پارک آبی

ایای سیستم گرمایش تابشی در پارک آبی و استخر :

همواره معضل تفاوت دمایی آب و حاشیه استخرها و پارک های آبی نارضایتی کاربران را به همراه داشته است که میتوان برای جبران این نقص از سیستم گرمایش تابشی به عنوان مکمل گرمایشی در حاشیه استخرها استفاده نمود .

همچنین مزایایی از قبیل کاهش رطوبت محیط ، عدم جا به جایی هوا و ایجاد گرمایش دل چسب برای کاربران شامل می شود.

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team