#مهندس_پاکدل مهندسی مکانیک سیلات و کارشنارس ارشد مهندسی انرژی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران را دارد و مدیر عامل شرکت رهرو صنعت نیز می باشد. #مهندس_پاکدل بیش از 6 سال در زمینه گرمایش و سرمایش فضای باز فعالیت داشته است.

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team